Author Archives: admin

proiect FILIT 2018

11 scriitori conteporani au acceptat provocarea de a scrie biografiile romanțate ale 11 scriitori clasici, patroni ai muzeelor literare ieșene, aflate sub sigla Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în cadrul unui proiect FILIT 2018.

Literatură și libertate / GAO XINGJIAN

Traducere din limba chineză și note de Irina Ivașcu
Prefață de Noël Dutrait
Format: 13×20 cm / 290 pagini / 2017 / preț: 20 lei

 gao

„Literatura reprezintă validarea de sine a omului. Omul, această făptură slabă, cu toate că nu are puterea de a schimba lumea în bine, are totuși puterea de a rosti ceea ce dorește să exprime. Esențial este ca scriitorul să fie autentic, să producă propriul discurs și să nu reproducă vocea propagată pe scară largă de mass-media. Independența spirituală a individului reprezintă coloana vertebrală a literaturii, în aceasta constau și independența, și autonomia literaturii. Literatura nu se sprijină pe forțele politice, nici nu depinde de piață, ci este domeniul libertății spiritului omenesc, și chiar dacă nu putem să spunem că este sfântă, a o putea apăra de intruziuni este unul dintre puținele lucruri cu care se poate mândri omul ca fiind definitorii pentru calitatea sa de ființă umană.” (Gao Xingjian)

„Gao Xingjian își revendică statutul de om singur, fragil, însă mereu activ, cu un unic obiectiv: de a servi frumusețea, chiar dacă unii consideră că această noțiune a căzut în desuetudine. Plecând de la această convingere profundă, fascinat de arta Renașterii italiene și franceze, Gao Xingjian dezvoltă încetul cu încetul ideea unei noi Renașteri, pe care o susține în discursurile pronunțate în ultimul timp la Singapore, Taiwan și Milano. Ele arată cum propria sa experiență este dovada că arta și literatura pot să rămână în afara modelor și curentelor politice.” (Noël Dutrait)

Gao Xingjian (n. 1940, Ganzhou, China) este pictor, cineast, dramaturg, romancier și poet. A debutat cu nuvela Constelații într-o noapte rece și eseul Suferințele literaturii moderne franceze. Piesele sale au fost considerate drept prima tentativă de a scrie teatru modernist în China la începutul anilor 1980 și i-au atras numeroase probleme din partea autorităților comuniste. A părăsit China pentru a se instala în Franța în 1987 și a hotărât să nu mai revină după evenimentele din piața Tiananmen din 1989. A obținut naționalitatea franceză în 1998. După stabilirea la Paris a scris numeroase piese de teatru: Fuga (1990), La hotarele vieții (1991), Omul care a interogat moartea (2003); proză scurtă: O undiță pentru bunicul meu (1986) și Clipe (1991); romanul Biblia unui singur om (2000) etc. Publicarea romanului Muntele inimii în traducere franceză (1995) i-a adus o mare notorietate. În 2000 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură. Operele sale au fost traduse în aproape patruzeci de limbi, piesele de teatru au fost jucate pe scenele a numeroase teatre din întreaga lume, iar picturile i-au fost expuse în cele mai prestigioase muzee și galerii de artă din America, Asia și Europa.

Mărgelele copilăriei / Simina LAZĂR

Format: 13×20 cm / 272 pagini / 2016
Preț: 15 lei
Volumul face parte din proiectul Muzeului Național al Literaturii Române: „Memoria comunității”

margelele
Departe de a fi o autobiografie,  această povestire încearcă să reconstituie atmosfera unei epoci pe care generațiile tinere nu o cunosc. Amintirile mele personale au fost adaptate; de multe ori, cronologia, numele şi biografia personajelor au fost schimbate. Am adăugat şi unele întâmplări „furate” din amintirile altora sau pur şi simplu inventate.

Am integrat și câteva paragrafe care rezumă unele teorii ale tatălui meu. Deși multora le va veni greu să creadă că tata ținea cu adevărat astfel de discursuri în fața unor copii, această parte este una dintre cele mai autentice.

Am ținut să scriu în limbajul de toate zilele, păstrând expresiile familiare ale copiilor, căci pentru mine era important să creez culoarea locală și temporală a vieții cotidiene de atunci, astfel ca un tânăr să și-o poată imagina mai lesne.

Sper ca această carte să trezească în sufletul cititorilor emoții și amintiri din vremea când descopereau lumea privind-o  cu ochi de copil. (Simina LAZĂR)

Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza / Diana VRABIE

orasuliasiAntologia de față se vrea o revanșă inechităților conjuncturale care s-au adunat în jurul „dulcelui târg” în ultimul timp. Avocați nedeclarați, admiratorii Iașului din epocile anterioare vor mărturisi în acest volum temeiurile afecțiunii lor. Este o bucurie să constați cum personalități notorii ale culturii și științei românești, dar și simpli entuziaști ai citadelei și-au așternut pe hârtie reflecțiunile și evocările despre urbea iubită și blamată, venerată și huiduită, râvnită și părăsită, în egală măsură. Odată descoperită această bucurie, simțeam nevoia să o împărtășesc.
(Diana Vrabie)

Autori: Costache Negruzzi  • Dimitrie Rallet  • Mihail Kogălniceanu  • Alecu Russo  • Vasile Alecsandri  • Vasile Panopol • Nicolae Gane  • Iacob Negruzzi  • George Panu • Mihai Eminescu • Ion Luca Caragiale • Radu Rosetti • Agatha Bârsescu • Nicolai Andriescu-Bogdan • Arthur Gorovei  • Mihail Sevastos • Scarlat Panaitescu • Nicolae Iorga  • Gheorghe Brăescu • Constantin Argetoianu • Dimitrie Anghel  • I.Fr. Botez  • D.D. Pătrășcanu  • Eugen Herovanu  • Grigore Trancu-Iași  • Ion Dafin • Regina Maria a României  • Oreste Tafrali  • C. Săteanu • Emil Gârleanu  • Gala Galaction  • Mihail Sadoveanu   • Rudolf Șuțu  •  Constantin Manolache  • I.I. Mironescu  • Panait Istrati   • Octav Minar  •  G. Topîrceanu  • Lucia Mantu  •  Titus Hotnog  • Cezar Petrescu  • René Constantin Ghiulea  • Sandu Teleajen  • Demostene Botez  • Otilia Cazimir  • Ionel Teodoreanu  • Nicolae I. Popa   • Gh. Chirițescu  • Tudor Șoimaru  • G. Călinescu  • George Matei Cantacuzino   • Sergiu Gh. Condrea • Petru Comarnescu  •  Mircea Eliade  • Geo Bogza

 

Diana VRABIE, critic și istoric literar. Doctor în filologie (teza Drama cunoașterii și tentația autenticității în literatura românească interbelică, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2004), conferențiar universitar, Catedra de literatura română și universală, Facultatea de Litere (USARB). Coordonatorul laboratorului de literatură comparată din cadrul USARB. Codirector în Colegiul doctoral francofon al Europei Centrale și Orientale (CODFREURCOR). Abilitată cu drept de coordonare de doctorat. Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi a Uniunii Scriitorilor din România.

Cărţi publicate: Urme pe nisip (debut), volum de eseuri, Chișinău, Editura Integritas, 2005; Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, studiu monografic, Timișoara, Editura ArtPress & Augusta, 2008; Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii pentru lectură), Chișinău, Editura Integritas, 2009; Dicţionar bibliografic de literatură pentru copii, Chișinău, Editura Integritas, 2011; Dialogues francophones, Vol. I (în colaborare), Tipografia din Bălţi SRL, 2012; Declinul istoric al Basarabiei și Bucovinei în mărturii și imagini (cronici și eseuri), în colaborare, Iași, Editura PIM, 2014; Kafka sau Alegoria omului modern (în colaborare), Iași, Pim, 2016; Lecturi în oglindă: literatura pentru copii în studii critice (cronici și studii critice), Chișinău, Editura Prut, 2016; Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană (antologie literară), Iași, Editura Junimea, 2016. Cca 250 de studii, cronici și articole științifice în reviste de specialitate.

Format volum: 17×24 cm, 456 pagini, copertă cartonată
Preț: 35 lei
comenzi online la: edituramlriasi@yahoo.com

Chintesențe narative. Antologie de micropovestiri spaniole / Quintaesencias narrativas. Antología del microrrelato español

Ediție și introducere: Darío Hernández
Traducere: Dana Diaconu

Format: 11×19 cm / 180 pagini / 2016 / Preț: 10 lei

Ediţie bilingvă româno-spaniolă
Autorii îşi propun să facă cunoscută noua formă generică (sau subdiviziune a povestirii) denumită „microrrelato”/„micropovestire”, care s-a impus în literatura spaniolă peninsulară din ultimii două sute de ani. În studiul introductiv, semnat de Darío Hernández Hernández, se expune problematica preliminară privind terminologia, statutul generic, stadiul cercetărilor, traiectoria şi evoluţia micropovestirii, după care se insistă asupra particularităţilor genului în contextul istoric al avangardelor literare, al dictaturii franchiste şi al epocii actuale (perioada 1906-2011).
Scopul fundamental al acestei antologii a fost acela de a face cunoscută cititorilor români micropovestirea spaniolă, de la apariţia ei până în zilele noastre şi prin intermediul unora dintre autorii ei cei mai importanţi. De asemenea, sperăm să fie utilă şi pentru a trezi un mai mare interes faţă de acest gen din partea criticilor şi cercetătorilor din România, care pot contribui la aprofundarea studiului privind nu numai micropovestirea spaniolă, ci şi micronaraţiunea românească. (Dario Hernandez)

pentru cuprins, click aici: chintesente-narative-indice

chintesente

1 2 3 6