Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza / Diana VRABIE

orasuliasiAntologia de față se vrea o revanșă inechităților conjuncturale care s-au adunat în jurul „dulcelui târg” în ultimul timp. Avocați nedeclarați, admiratorii Iașului din epocile anterioare vor mărturisi în acest volum temeiurile afecțiunii lor. Este o bucurie să constați cum personalități notorii ale culturii și științei românești, dar și simpli entuziaști ai citadelei și-au așternut pe hârtie reflecțiunile și evocările despre urbea iubită și blamată, venerată și huiduită, râvnită și părăsită, în egală măsură. Odată descoperită această bucurie, simțeam nevoia să o împărtășesc.
(Diana Vrabie)

Autori: Costache Negruzzi  • Dimitrie Rallet  • Mihail Kogălniceanu  • Alecu Russo  • Vasile Alecsandri  • Vasile Panopol • Nicolae Gane  • Iacob Negruzzi  • George Panu • Mihai Eminescu • Ion Luca Caragiale • Radu Rosetti • Agatha Bârsescu • Nicolai Andriescu-Bogdan • Arthur Gorovei  • Mihail Sevastos • Scarlat Panaitescu • Nicolae Iorga  • Gheorghe Brăescu • Constantin Argetoianu • Dimitrie Anghel  • I.Fr. Botez  • D.D. Pătrășcanu  • Eugen Herovanu  • Grigore Trancu-Iași  • Ion Dafin • Regina Maria a României  • Oreste Tafrali  • C. Săteanu • Emil Gârleanu  • Gala Galaction  • Mihail Sadoveanu   • Rudolf Șuțu  •  Constantin Manolache  • I.I. Mironescu  • Panait Istrati   • Octav Minar  •  G. Topîrceanu  • Lucia Mantu  •  Titus Hotnog  • Cezar Petrescu  • René Constantin Ghiulea  • Sandu Teleajen  • Demostene Botez  • Otilia Cazimir  • Ionel Teodoreanu  • Nicolae I. Popa   • Gh. Chirițescu  • Tudor Șoimaru  • G. Călinescu  • George Matei Cantacuzino   • Sergiu Gh. Condrea • Petru Comarnescu  •  Mircea Eliade  • Geo Bogza

 

Diana VRABIE, critic și istoric literar. Doctor în filologie (teza Drama cunoașterii și tentația autenticității în literatura românească interbelică, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2004), conferențiar universitar, Catedra de literatura română și universală, Facultatea de Litere (USARB). Coordonatorul laboratorului de literatură comparată din cadrul USARB. Codirector în Colegiul doctoral francofon al Europei Centrale și Orientale (CODFREURCOR). Abilitată cu drept de coordonare de doctorat. Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi a Uniunii Scriitorilor din România.

Cărţi publicate: Urme pe nisip (debut), volum de eseuri, Chișinău, Editura Integritas, 2005; Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, studiu monografic, Timișoara, Editura ArtPress & Augusta, 2008; Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii pentru lectură), Chișinău, Editura Integritas, 2009; Dicţionar bibliografic de literatură pentru copii, Chișinău, Editura Integritas, 2011; Dialogues francophones, Vol. I (în colaborare), Tipografia din Bălţi SRL, 2012; Declinul istoric al Basarabiei și Bucovinei în mărturii și imagini (cronici și eseuri), în colaborare, Iași, Editura PIM, 2014; Kafka sau Alegoria omului modern (în colaborare), Iași, Pim, 2016; Lecturi în oglindă: literatura pentru copii în studii critice (cronici și studii critice), Chișinău, Editura Prut, 2016; Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană (antologie literară), Iași, Editura Junimea, 2016. Cca 250 de studii, cronici și articole științifice în reviste de specialitate.

Format volum: 17×24 cm, 456 pagini, copertă cartonată
Preț: 35 lei
comenzi online la: edituramlriasi@yahoo.com