Tag Archives: știri

Literatură și libertate / GAO XINGJIAN

Traducere din limba chineză și note de Irina Ivașcu
Prefață de Noël Dutrait
Format: 13×20 cm / 290 pagini / 2017 / preț: 20 lei

 gao

„Literatura reprezintă validarea de sine a omului. Omul, această făptură slabă, cu toate că nu are puterea de a schimba lumea în bine, are totuși puterea de a rosti ceea ce dorește să exprime. Esențial este ca scriitorul să fie autentic, să producă propriul discurs și să nu reproducă vocea propagată pe scară largă de mass-media. Independența spirituală a individului reprezintă coloana vertebrală a literaturii, în aceasta constau și independența, și autonomia literaturii. Literatura nu se sprijină pe forțele politice, nici nu depinde de piață, ci este domeniul libertății spiritului omenesc, și chiar dacă nu putem să spunem că este sfântă, a o putea apăra de intruziuni este unul dintre puținele lucruri cu care se poate mândri omul ca fiind definitorii pentru calitatea sa de ființă umană.” (Gao Xingjian)

„Gao Xingjian își revendică statutul de om singur, fragil, însă mereu activ, cu un unic obiectiv: de a servi frumusețea, chiar dacă unii consideră că această noțiune a căzut în desuetudine. Plecând de la această convingere profundă, fascinat de arta Renașterii italiene și franceze, Gao Xingjian dezvoltă încetul cu încetul ideea unei noi Renașteri, pe care o susține în discursurile pronunțate în ultimul timp la Singapore, Taiwan și Milano. Ele arată cum propria sa experiență este dovada că arta și literatura pot să rămână în afara modelor și curentelor politice.” (Noël Dutrait)

Gao Xingjian (n. 1940, Ganzhou, China) este pictor, cineast, dramaturg, romancier și poet. A debutat cu nuvela Constelații într-o noapte rece și eseul Suferințele literaturii moderne franceze. Piesele sale au fost considerate drept prima tentativă de a scrie teatru modernist în China la începutul anilor 1980 și i-au atras numeroase probleme din partea autorităților comuniste. A părăsit China pentru a se instala în Franța în 1987 și a hotărât să nu mai revină după evenimentele din piața Tiananmen din 1989. A obținut naționalitatea franceză în 1998. După stabilirea la Paris a scris numeroase piese de teatru: Fuga (1990), La hotarele vieții (1991), Omul care a interogat moartea (2003); proză scurtă: O undiță pentru bunicul meu (1986) și Clipe (1991); romanul Biblia unui singur om (2000) etc. Publicarea romanului Muntele inimii în traducere franceză (1995) i-a adus o mare notorietate. În 2000 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură. Operele sale au fost traduse în aproape patruzeci de limbi, piesele de teatru au fost jucate pe scenele a numeroase teatre din întreaga lume, iar picturile i-au fost expuse în cele mai prestigioase muzee și galerii de artă din America, Asia și Europa.

Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza / Diana VRABIE

orasuliasiAntologia de față se vrea o revanșă inechităților conjuncturale care s-au adunat în jurul „dulcelui târg” în ultimul timp. Avocați nedeclarați, admiratorii Iașului din epocile anterioare vor mărturisi în acest volum temeiurile afecțiunii lor. Este o bucurie să constați cum personalități notorii ale culturii și științei românești, dar și simpli entuziaști ai citadelei și-au așternut pe hârtie reflecțiunile și evocările despre urbea iubită și blamată, venerată și huiduită, râvnită și părăsită, în egală măsură. Odată descoperită această bucurie, simțeam nevoia să o împărtășesc.
(Diana Vrabie)

Autori: Costache Negruzzi  • Dimitrie Rallet  • Mihail Kogălniceanu  • Alecu Russo  • Vasile Alecsandri  • Vasile Panopol • Nicolae Gane  • Iacob Negruzzi  • George Panu • Mihai Eminescu • Ion Luca Caragiale • Radu Rosetti • Agatha Bârsescu • Nicolai Andriescu-Bogdan • Arthur Gorovei  • Mihail Sevastos • Scarlat Panaitescu • Nicolae Iorga  • Gheorghe Brăescu • Constantin Argetoianu • Dimitrie Anghel  • I.Fr. Botez  • D.D. Pătrășcanu  • Eugen Herovanu  • Grigore Trancu-Iași  • Ion Dafin • Regina Maria a României  • Oreste Tafrali  • C. Săteanu • Emil Gârleanu  • Gala Galaction  • Mihail Sadoveanu   • Rudolf Șuțu  •  Constantin Manolache  • I.I. Mironescu  • Panait Istrati   • Octav Minar  •  G. Topîrceanu  • Lucia Mantu  •  Titus Hotnog  • Cezar Petrescu  • René Constantin Ghiulea  • Sandu Teleajen  • Demostene Botez  • Otilia Cazimir  • Ionel Teodoreanu  • Nicolae I. Popa   • Gh. Chirițescu  • Tudor Șoimaru  • G. Călinescu  • George Matei Cantacuzino   • Sergiu Gh. Condrea • Petru Comarnescu  •  Mircea Eliade  • Geo Bogza

 

Diana VRABIE, critic și istoric literar. Doctor în filologie (teza Drama cunoașterii și tentația autenticității în literatura românească interbelică, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2004), conferențiar universitar, Catedra de literatura română și universală, Facultatea de Litere (USARB). Coordonatorul laboratorului de literatură comparată din cadrul USARB. Codirector în Colegiul doctoral francofon al Europei Centrale și Orientale (CODFREURCOR). Abilitată cu drept de coordonare de doctorat. Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi a Uniunii Scriitorilor din România.

Cărţi publicate: Urme pe nisip (debut), volum de eseuri, Chișinău, Editura Integritas, 2005; Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, studiu monografic, Timișoara, Editura ArtPress & Augusta, 2008; Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii pentru lectură), Chișinău, Editura Integritas, 2009; Dicţionar bibliografic de literatură pentru copii, Chișinău, Editura Integritas, 2011; Dialogues francophones, Vol. I (în colaborare), Tipografia din Bălţi SRL, 2012; Declinul istoric al Basarabiei și Bucovinei în mărturii și imagini (cronici și eseuri), în colaborare, Iași, Editura PIM, 2014; Kafka sau Alegoria omului modern (în colaborare), Iași, Pim, 2016; Lecturi în oglindă: literatura pentru copii în studii critice (cronici și studii critice), Chișinău, Editura Prut, 2016; Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană (antologie literară), Iași, Editura Junimea, 2016. Cca 250 de studii, cronici și articole științifice în reviste de specialitate.

Format volum: 17×24 cm, 456 pagini, copertă cartonată
Preț: 35 lei
comenzi online la: edituramlriasi@yahoo.com

Chintesențe narative. Antologie de micropovestiri spaniole / Quintaesencias narrativas. Antología del microrrelato español

Ediție și introducere: Darío Hernández
Traducere: Dana Diaconu

Format: 11×19 cm / 180 pagini / 2016 / Preț: 10 lei

Ediţie bilingvă româno-spaniolă
Autorii îşi propun să facă cunoscută noua formă generică (sau subdiviziune a povestirii) denumită „microrrelato”/„micropovestire”, care s-a impus în literatura spaniolă peninsulară din ultimii două sute de ani. În studiul introductiv, semnat de Darío Hernández Hernández, se expune problematica preliminară privind terminologia, statutul generic, stadiul cercetărilor, traiectoria şi evoluţia micropovestirii, după care se insistă asupra particularităţilor genului în contextul istoric al avangardelor literare, al dictaturii franchiste şi al epocii actuale (perioada 1906-2011).
Scopul fundamental al acestei antologii a fost acela de a face cunoscută cititorilor români micropovestirea spaniolă, de la apariţia ei până în zilele noastre şi prin intermediul unora dintre autorii ei cei mai importanţi. De asemenea, sperăm să fie utilă şi pentru a trezi un mai mare interes faţă de acest gen din partea criticilor şi cercetătorilor din România, care pot contribui la aprofundarea studiului privind nu numai micropovestirea spaniolă, ci şi micronaraţiunea românească. (Dario Hernandez)

pentru cuprins, click aici: chintesente-narative-indice

chintesente

Iași. Puncte de vedere / Silviu Gheție, Didier Ruef

iasipuncte

Muzeul Literaturii Române Iași și-a propus ca, în cadrul Festivalului
Internațional de Literatură și Traducere, să lanseze volume care prezintă și
reprezintă nu doar orașul Iași, ci și ieșenii. La prima ediție, în 2013, au apărut
două antologii în limba engleză – una de proză, alta de poezie – cu cei mai importanți scriitori ieșeni contemporani. La ediția a II-a, a fost publicat volumul Necunoscutul Mihai Codreanu, în română și engleză, în care scriitorul Viorel Ilișoi realizează un amplu reportaj-eseu despre poetul Mihai Codreanu, despre muzeul care îi poartă numele, precum și despre contextul cultural al Iașiului interbelic.
Pentru FILIT 2015, MLR Iași a propus un nou concept de volum – bazat pe imagini, nu pe cuvinte – în care „povestitorii”, veniți pentru prima dată în Iași, să dezvăluie orașul și locuitorii săi dintr-o perspectivă nouă, mai „altfel” decât ar fi făcut-o un artist al locului. În acest sens, au fost invitați doi fotografi cunoscuți, Didier Ruef și Silviu Gheție, care să cutreiere Iașiul și să-l surprindă în imagini neartificiale, după libera lor conștiință artistică, în scopul de a înfățișa orașul așa cum este văzut de ochiul unui străin. Imaginile surprise de cei doi fotografi, după ce au străbătut Iașiul în toate direcțiile, la pas, cu aparatul foto în mână, prezintă într-o manieră artistică un oraș viu, atipic, profund personal.
Format: 15×20 cm, 80 pagini full color. Preț: 40 lei

Creanga prin Creangă / RADU PĂRPĂUȚĂ

Format: 13×20 cm / 202 pagini / 2015
Preț: 15 lei

parpauta400
„Cartea aceasta a luat naștere din iubirea mea față de creația lui Ion Creangă, iubire pe care o am încă de pe când conștiința mea era atâtica. Volumul pornește spornic din iubire, dar nu este alcătuit dintr-un șir de encomioane. Căci așa se practică. Cum apare un clasic, cum se pune nu de-o mămăligă, ci de-o statuie. Sau, dacă vreți, o statuie ca o mămăligă: laxă, călduță, bleagă. Stau ciucure în acest caz sugestiile incon- știentului național: setea de mit, mentalitatea de asistat (vai! și spiritual), sentimentul unei culturi orfeline… Ce fel de Creangă propun, veți vedea în volumaș. Am credința că se poate ajunge la izvoarele mai ascunse ale Muntelui Creangă. ” / Radu Părpăuță

Cuprins:
Deliciile materiei • Temeiul mesei • Izvoarele bunăvoinței • Babe, sterpăciuni, fete roditoare și sfinte înțelepte • Dressing humuleștean • Ispașa rușinii • Tenebrele lui Ion Creangă • Popa Duhu – nebunul întru Hristos • Preumblare prin pădurea crengiană și ieșirea în sat • Burți • Addenda (1): Povestea unui om dezamăgit • Addenda (2): Morbus sacer

Radu Părpăuță s-a născut în 1955, Tomești, Iași. Studii: facultatea de rusă-română a Universității „Al. I. Cuza”, Iași; bursă a „Fundației Soroș”. A fost pe rând profesor de țară, bibliotecar, documentarist, ghid turistic, traducător, ziarist.  Din 1990 scrie la mai multe ziare și reviste; redactor, redactor șef-adjunct și redactor șef al revistei „Timpul”; a tradus peste 50 de volume de istorie, filosofie, literatură la edituri de prestigiu (Polirom, Institutul European), din care cităm: Povestire despre Antihrist de Vladimir Soloviov, Antihrist (studii), Iisus Necunoscut de Dmitri Merejkovski, Spărgătorul de gheață (volum urmat de alte șapte de același autor) de Viktor Suvorov, Filosofia lui Dostoievski, Sensul istoriei de Nikolai Berdiaev, etc. Antologat în volumul Ozone friendly, Editura T, 2002. Volume de proză: Învierea muților, Editura Versus, Iași, 2004 (carte triplu premiată), Giardinieri. Povestiri vechi și nouă, Editura Alfa, Iași, 2012.